BADANIA MASOWE

Nie wszystkie zdają egzamin w badaniach masowych, niektóre w ogóle nie nadają się do zastosowania w ocenie stanu zdrowia zbiorowości osób w starszym wieku. Po to jednak, aby wybrać spośród nich naj­przydatniejsze, warto dokonać chociażby po­bieżnego przeglądu i oceny tych wszystkich metod, które z większym lub mniejszym powo­dzeniem wypróbowano zarówno w kraju, jak i za granicą.Mierniki pozytywne i negatywne. Opierając się na wyżej przytoczonej definicji zdrowia, od dawna poszukiwano jego pozytywnych mierni­ków. Najlogiczniejsze wydawało się użycie danych obrazujących rozwój fizyczny i psy­chiczny ludności. Nie mówiąc już jednak o tym, że prowadzenie odpowiednich badań jest nie­zwykle czasochłonne i kosztowne, brak zunifi­kowanych norm zawsze stanowił poważną prze­szkodę, którą napotykano opracowując uzyski­wane wyniki.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)