BADANIE PIERWOTNEJ SUKCESJI

Klimaks, jeśli w ogóle można tu o nim mówić, trwa krótko. Krań­cowo odmiennym przykładem jest ekosystem leśny, w którym wraz z upływem czasu stopniowo akumu- luje się wielka biomasa, a biocenoza ciągle się zmienia. Jeśli przeanalizujemy powtórnie rysunek  porównu­jący struktury i przepływy energii przez biocenozę leśną i morską, to łatwo zrozumiemy, dlaczego silnie rozbudowana struktura biologiczna lasu umożliwia tej biocenozie buforowanie wpływów środowiska fizycz­nego, przekształcanie podłoża i mikroklimatu w stop­niu dużo większym niż jest to możliwe w środowisku morskim.Obecne badania sukcesji pierwotnej w takich środo­wiskach jak wydmy piaszczyste lub wylewy wulka­niczne wskazują, że stan klimaksu może się tam roz­winąć dopiero po upływie co najmniej 1000 lat.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)