BUDOWLE EKSPERYMENTALNE

Czy należy zatem przyjąć, że hodowle eksperymentalne nie mają żadnego związku ze zjawiskami występują­cymi w warunkach naturalnych?Odpowiadając na to pytanie powinniśmy przede wszystkim podkreślić, że warto jest badać ekosystemy laboratoryjne, nawet jeśli warunków tych badań nie będzie można bezpośrednio zastosować do rozwiązywa­nia wielkich zagadnień przyrody; chęć zrozumienia przewidywania zjawisk zachodzących w małym eko­systemie jest wystarczającym usprawiedliwieniem ta­kich badań. W istocie badanie populacji laboratoryj­nych przyczynia się do zrozumienia populacji natural­nych pod warunkiem,, że jednocześnie prowadzone są obserwacje i eksperymenty w większych, bardziej na­turalnych systemach.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)