CELOWOŚĆ BADANIA

Oceniając umieralność w populacji polskiej, należy więe pamiętać, że jest ona zdeterminowana nie tylko przez aktu­alne warunki i czynniki zdrowotne, lecz rów­nież przez czynniki związane z wojną i oku­pacją oraz wieloletnimi zaniedbaniami w dzie­dzinie ochrony zdrowia. Wpływ tych odległych w czasie warunków i czynników w najwięk­szym stopniu odczuwają nadal starsze roczniki […]. Z chwilą gdy do szeregów starszych grup ludności zaczną wkraczać roczniki powojenne, wpływ ten będzie się stopniowo zmniejszał, co spowoduje, być może, zmniejszenie różnic mię­dzy poszczególnymi grupami. Wskazuje to na celowość badania umieralności w poszczegól­nych grupach ludności na tle ich życiorysu demograficznego”. Przechodząc następnie do prób zastosowania współczynników zachorowalności i chorobowoś­ci, szczególną uwagę zwracałem na choroby układu krążenia i nowotwory złośliwe.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)