CELOWOŚĆ DYSKUSJI

E. Rosset nadał brzmienie nie pozostawiające miejsca na żadne wątpliwości i niemalże wy­kluczające celowość dalszej dyskusji, a swoje wnikliwe, jak zawsze, uwagi poczynione na marginesie licznych pozycji najnowszego spe­cjalistycznego piśmiennictwa i na podstawie własnych głębokich przemyśleń podsumował stanowczym stwierdzeniem: „dziś już można mówić o pełnej dewaluacji koncepcji określenia stanu zdrowia ludności na podstawie tablic wymieralności, a w szczególności zawartych w nich parametrów przeciętnego trwania ży­cia”. A jednak — przy całym moim szacunku do cytowanych autorów, nie kwestionując żadnej z podanych przez nich informacji empirycznych i bynajmniej nie przecząc własnym poglądom, którym nieraz dawałem publiczny wyraz — ośmieliłbym się zakwestionować zasadność tak stanowczego wniosku końcowego, szczególnie dlatego, że dotyczy nie tylko wskaźnika prze­ciętnego trwania życia, lecz również metody, za której pomocą wskaźnik ten zostaje obliczony.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)