CZAS REAKCJI PROSTEJ

Można jednak stwierdzić, że o ile czas reakcji prostej nie wykazuje w miarę starzenia się istotniejszych zmian, o tyle czas reakcji złożonej niemal natychmiast po zakoń­czeniu okresu rozwoju progresywnego ulega wyraźnemu przedłużeniu. Dynamika wyższych czynności nerwowych, szczególnie zaś psychicz­nych, stanowiła przedmiot badania psycholo­gów, którzy szeroko stosowali w tym celu rozmaite testy. Wyniki ich rozwiązywania wy­raźnie pogarszają się na początku lub w poło­wie piątej dekady życia. Osoby w wieku 55— 60 lat osiągają wyniki o 15—20% gorsze niż w wieku 20—25 lat, kiedy są one optymalne. Jeszcze bardziej przekonywające jest systema­tyczne zmniejszanie się odchylenia standardo­wego, które świadczy, że zmniejsza się zmien­ność uzyskiwanych wyników.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)