CZYNNOŚCI W USTROJU

Czynności te bowiem w ustroju rozwijającym się i stanowiącym integralną całość są ściśle powiązane i wzajemnie uwarunkowane. Po­dział taki, bezsprzecznie sztuczny, ale nieunik­niony, jeżeli chce się zachować pewną kolejność i przejrzystość wywodu, przewiduje omówienie wśród zmian fizjologicznych przede wszystkim zmian siły mięśniowej, parametrów cechują­cych czynności układu krążenia i oddychania (hemodynamicznych i respiracyjnych) oraz zmian poziomu przemiany materii. Do psycho­fizycznych i psychofizjologicznych oraz psy­chicznych zaliczałem zmiany zachodzące w pro­cesach odbioru informacji, a więc w analizato­rach (narządach zmysłów). Przekazywanie ode­branej ze środowiska zewnętrznego informacji, jej przetwarzanie oraz podejmowanie decyzji odbywa się w układzie nerwowym, którego zmiany czynnościowe, zachodzące wraz z wie­kiem, określałem jako psychiczne.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)