DALSZE STADIA SUKCESYJNE

Jak już wspominaliśmy bowiem doj­rzalsze stadia sukcesyjne są bardziej odporne na okre­sowe zmiany czynników fizycznych tak długo, jak długo czynniki te nie są katastroficzne dla życia. I tak jednoroczna susza powoduje duże zmiany we wczes­nych stadiach sukcesji, a także bardzo silnie wpływa na plony kukurydzy lub pszenicy, natomiast jej wpływ na klimaksowy las lub zbiorowisko trawiaste jest dużo mniejszy. Dopiero, gdy susza potrwa kilka lat klimaks zacznie wykazywać dostrzegalne zmiany. Dr. J. E. Wea- ver i jego współpracownicy z Uniwersytetu Nebraska opisali szczegółowo zmiany w strukturze gatunkowej i zagęszczeniu roślin stanowiska trawiastego poddanego działaniu suszy przez szereg lat; na ogół w takich wa­runkach dojrzałe środowisko trawiaste wykazuje ten­dencję cofania się do wcześniejszego stadium rozwojo­wego, zawierającego więcej roślin jednorocznych i krótko żyjących bylin.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)