DANE EKSPERYMENTALNE

Na podstawie wyżej omówionych i wielu innych danych ekspery­mentalnych wielokrotnie podejmowano próby dokonania uogólnionej ilościowej oceny zacho­dzących z wiekiem zmian zdolności do pracy zarówno fizycznej, jak i umysłowej. Jako przy­kłady takich ocen syntetycznych mogą posłużyć krzywe. Mimo nieuniknionego w takich przypadkach schema­tyzmu stwarzają one podstawy do wyrobienia ogólnego sądu o charakterze i intensywności zachodzących zmian. Należy jednak pamiętać, że nie uwzględniają w’ielu przypadków wyjąt­kowych, które ewidentnie świadczą, że nawet w wieku bardzo zaawansowanym możliwe jest zachowanie znacznie wyższego, niż to wynika z ocen, poziomu zdolności do pracy. Nie uwzględniają również faktu, że znacznie dłużej zachowuje się zdolność do pracy zespołowej niż do indywidualnej.Fakt ten — po raz pierwszy zasygnalizowany przez H. Grimma ma o tyle istotne znaczenie, że we współ­czesnych warunkach praca zespołowa odgrywa o    wiele większą rolę niż indywidualna.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)