DAWNE ZNACZENIE

Należałoby zatem przyznać rację autorom, którzy — podobnie jak M. S. Biednyj — stwier­dzają:       „Współczynnik umieralności ogólnej utracił dawne znaczenie. Nie jest on przydatny do porównań umieralności w czasie i przestrze­ni, zwłaszcza gdy w porównywanych krajach znacznie różni się struktura wieku ludności. Współczynnik ten nadaje się do użycia wyłącz­nie jako orientacyjny i podlega następnie we­ryfikacji za pomocą innych metod”.Obok współczynnika umieralności ogólnej w demografii stosuje się jednak ^współczynniki umieralności cząstkowej i specyficznej, badając umieralność występującą w poszczególnych grupach wieku lub spowodowaną poszczegól­nymi przyczynami. Eliminacja wpływu struk­tury wieku, a zwłaszcza następstw starzenia się ludności, znajdujących wyraz w zwiększa­niu się wartości współczynnika umieralności ogólnej, bezsprzecznie umożliwia stosowanie tych negatywnych mierników stanu zdrowia ludności, ale nie upoważnia do posługiwania się nimi jako miarą jedyną.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)