DŁUGOTRWAŁE OGRANICZENIA

Oczywiście chodzi tu o stałe lub długotrwałe ograniczenia w wykony­waniu określonych ról społecznych. Za długo­trwałe ograniczenie uważa się trwające co najmniej przez 3 miesiące. Jak słusznie zauwa­ża J. Beynarowicz, „zaletą tego wskaźnika […] jest uprawnione traktowanie go zarówno jako wskaźnika fizycznych, jak i psychicznych na­stępstw chorób i kalectw. Ma to szczególne znaczenie, bowiem w większości masowych ba­dań stanu zdrowia ludności bierze się pod uwagę jedynie te schorzenia, w wyniku których dochodzi do fizycznych przyczyn upośledzenia aktywności społecznej”.Wyniki tych badań świadczą zarówno o po­wolnym wprawdzie, ale zauważalnym zwięk­szaniu się odsetka osób o ograniczonej spraw­ności w okresie objętym badaniami (1957— 1974), jak i o istotnej zależności tego wskaź­nika od wieku.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)