DOJRZAŁE OSOBNIKI

Gdy usunięto dojrzałe osobniki ro­dzaju Balanus, a nowym nie pozwolono osiedlić się, młode rodzaju Chthamalus przeżyły i rosły zupełnie dobrze w górnym pasie normalnie zajmowanym wy­łącznie przez konkurenta. Balanus natomiast nie roz przestrzenia! się w pasie normalnie zajmowanym przez rodzaj Chthalamus nawet w przypadku braku tego ostatniego. Na rysunku  podsumowane są wyniki tych badań, z uwzględnieniem również wpływu dra- pieżnictwa i wysuszania. Zwróćmy uwagę, że czyn­niki biologiczne z konkurencją między- i wewnątrz- gatunkową oraz drapieżnictwem włącznie działają re­guluj ąco w środkowych i niskich partiach gradientu, ale nie w częściach wyższych, które są narażone na wysuszanie i krańcowe zmiany temperatury ograni­czające populację do jednego gatunku i stosunkowo małej liczby osobników.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)