DOKUMENTY HISTORYCZNE NAJWYŻSZEJ WAGI

Do kategorii dokumentów historycznych najwyższej wagi i w pełni wiarygodnych zalicza natomiast tenże autor odnaleziony w Danii w 1909 r. (lecz nie reproduko wany przez niego) list nieznanego dotąd . KieluCarstena Gripa, datowany 3 III 1651 r., do króla duńskie­go Krystiana III. W liście tym, zawierającym wiele błę­dów merytorycznych i słusznie kwestionowanym przez historyka niemieckiego E. Zechlina co do jego wiarogod- ności, Grip, powołując się między innymi na mapę Islan­dii Olausa Magnusa, wspomina o bliżej nieokreślonej wy­prawie „admirałów Pininga i Pothorsta na północ w celu odkrycia nowych ziem i wysp. Grip nie podaje przy tym ani daty owej wyprawy, ani miejsca, do którego dotarła, tak że informacja ta jest zgoła problematyczna. Brak również jakichkolwiek śladów o tej wyprawie w ar­chiwach duńskich oraz w jakichkolwiek innych źródłach przed 1909 r.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)