DRAPIEŻNICTWO

Mimo że przepływ energii przez drapieżce, tj. kon­sumentów drugiego i trzeciego rzędu jest stosunkowo mały ich rola w regulacji konsumentów pierw­szego rzędu może być duża; innymi słowy mała liczba drapieżców może wywierać znaczny wpływ na wielkość populacji ofiary. Z drugiej strony często zdarza się, że drapieżca jest tylko drugorzędnym czynnikiem w determinowaniu wielkości i tempa przyrostu popula­cji ofiary. Pomiędzy tymi dwiema ekstremalnymi sy­tuacjami istnieje szereg możliwości pośrednich. Aby ułatwić dyskusję omówimy tylko trzy wyraźne przy­padki: 1) drapieżca działa silnie ograniczająco i redu­kuje pqpulację ofiary całkowicie lub prawie całkowicie.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)