DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA

Stwierdzono następnie, że działalność zawodowa i wpływ otoczenia także wywierają pozytywny bądź negatywny wpływ na dynamikę zmian poziomu inteligencji testo­wej. Wyniki tych badań nie pozostawiały także żadnych wątpliwości, że poziom inteligencji testowej w starszym wieku pozostaje w wyraź­nej zależności od stanu zdrowia, szczególnie od występowania chorób przewlekłych. Zabiegi rehabilitacyjne, w których wyniku uzyskiwano wyraźną poprawę stanu czynnościowego ukła­du krążenia, przyczyniały się zarazem do pew­nego polepszenia wyników badań testowych. Z badań tych wynika, że „model niedoboru” nie stanowi bezpośredniego odzwierciedlenia nieodwracalnych procesów biologicznych. O po­ziomie inteligencji testowej w wieku średnim i starszym współdecydują czynniki osobnicze i społeczne, których charakter i nasilenie ule­gają zmianom w czasie. Staje się zatem jasne, że w badaniach wykonanych w przekroju po­ziomym trudno byłoby się spodziewać wyników innych niż wyżej omówione.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)