GATUNKI ROŚLIN

Mimo iż gatunki roślin wyka­zują dużą zmienność geograficzną, w opisach opusz­czonych pól uprawnych lub starych dróg na równinach środkowej i zachodniej części Ameryki Północnej, stale powtarza się podobny model sukcesji złożonej z 4 sta­diów: 1) stadium chwastów jednorocznych (2 do 5 lat), stadium krótko żyjących traw (3 do 10 lat), 3) wcze­sne stadium traw trwałych — bylin (10 do 20 lat) oraz 4) stadium traw klimaksowych (osiągane po 20— 40 latach sukcesji). Jeśli do skompletowania sery potrzebny jest długi okres czasu, wcześniej czy później na przebieg suk­cesji zaczynają wpływać cykle klimatyczne, burze, gwałtowne pożary itp. czynniki powodujące zmiany w kierunkowym rozwoju biocenoz i utrudniające jego przewidywanie.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)