ILOŚĆ WYTŁACZANEJ KRWI

Tak więc ilość krwi wytłaczanej przez serce zarówno podczas jednego skurczu, jak i w ciągu jednej minuty, już w wieku 60 lat jest niemal dwukrotnie mniejsza niż w wieku 20 lat. Powoduje to znaczne upośledzenie funkcji zaopatrywania w tlen. Ponad dwukrotnie w okresie między 20 a 60 rokiem życia zwiększa się opór w ob­wodowych naczyniach krwionośnych, co od­zwierciedla zmiany sprężystości ścian naczynio­wych, powodujące zmniejszenie adaptacyjnych możliwości układu krążenia do warunków po­wstałych podczas wykonywania pracy. Bardzo charakterystyczne . są powysiłkowe zmiany parametrów hemodynamicznych. Przy­rost częstości tętna u osób w starszym wieku jest zbliżony do występujących w grupach naj­młodszych, czyli w takim okresie rozwoju, kie­dy ustrój nie jest jeszcze przygotowany do uruchomienia mechanizmów adaptacyjnych, powstających w późniejszych okresach rozwo­ju osobniczego.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)