IMPONUJĄCY DOROBEK

Dysponujemy imponującym dorobkiem metodycznym wielu nauk, a przede wszystkim statystyki matematycznej, demo­grafii i socjologii, które dostarczyły nam i na­dal będą dostarczać nie najgorszych instrumen­tów poznawczych. Zdajemy sobie sprawę z braków i mankamentów, które w dobie dzisiej­szej cechują naszą dyscyplinę. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, aby — stosując dostarczone nam oraz przez nas modyfikowane i adaptowa­ne do naszych potrzeb instrumenty poznawcze coraz lepiej i głębiej poznawać przedmiot naszych badań. Nie gardźmy więc żadnym z wypróbowa­nych instrumentów. Wartość i skuteczność każ­dego z nich staje się bowiem tym większa, im dokładniej określamy nie tylko jego zalety, lecz również wady.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)