INNY BADACZ

Inny badacz (Pontin, J., Animal Ecol. 30, 1961) wy- truł kolonie jednego z dwu gatunków mrówek z rodzaju Lasius występujących na polu razem. W następnym roku ilość kolonii pozostałego gatunku wzrosła, wska­zując na istnienie konkurencji między tymi gatunkami pomimo ich koegzystencji. W tym przypadku nisze obu gatunków różnią się nieco; jeden gatunek żyje cał­kowicie pod ziemią, drugi furażuje (zdobywa pokarm) zarówno pod, jak i nad ziemią. Można wobec tego przy­puszczać, że konkurencja była tu mniej ostra niż w przypadku modelu Tribolium. Jeszcze inne badania prowadzone na krabach z ro­dzaju Uca w słonych bagniskach strefy pływów wyka­zały, że konkurencja międzygatunkowa jest tylko jed­nym z czynników utrzymujących dwa gatunki kraba w izolacji (Teal, Ecology, 39, 1958).

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)