JAK DBAĆ O STAN ZDROWIA LUDNOŚCI

W badaniach obszer­nej, zawikłanej i — jak z powyższych wywo­dów niezbicie wynika — wyjątkowo kontro­wersyjnej problematyki starzenia się osobni­czego i demograficznego nieraz podejmowano próby oceny stanu zdrowia zbiorowości osób w starszym wieku. Było to niezbędne z punktu widzenia zarówno lekarzy, jak i ekonomistów oraz socjologów, demografów i innych specja­listów. Od stanu zdrowia osobniczego zależy bowiem możliwość spełniania właściwych ról społecznych przez poszczególne osoby, nato­miast od stanu zdrowia pewnych zbiorowości (m.in. grupy osób w starszym wieku) zależy społeczna zdolność do pracy, obciążenie społe­czeństwa przez osoby niepełnosprawne itp. Stan ten w pewnym stopniu determinuje także warunki, w jakich funkcjonuje społeczny sy­stem ochrony zdrowia, oraz wpływa na treść założeń przyjmowanych w prognozowaniu i planowaniu jego dalszego rozwoju.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)