KONKURENCJA MIĘDZYGATUNKOWA

Taki mecha­nizm kontrolujący pozwala na utrzymywanie się du­żych odstępów pomiędzy roślinami, redukując tym sa­mym konkurencję o wodę, która mogłaby doprowadzić do ich skarłowacenia lub wyginięcia, gdyby rosły bli­sko siebie. Konkurencja międzygatunkowa zachodzi wtedy, gdy dwa lub więcej ściśle związanych ze sobą gatunków żyje w takiej samej lub podobnej niszy. W warunkach ostrej konkurencji jeden z gatunków może zostać zu­pełnie wyeliminowany albo wypchnięty do innej niszy lub innego regionu geograficznego; może się również zdarzać, że gatunki konkurujące zdolne są do życia obok siebie przy zredukowanym zagęszczeniu i wtedy wykorzystują zasoby środowiska w pewnego rodzaju równowadze.Jedne z najbardziej wnikliwych i długotrwałych ba­dań eksperymentalnych nad konkurencją międzyga- tunkową przeprowadzone zostały w laboratorium dr Tomasza Parka na Uniwersytecie w Chicago.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)