KONTAKTY I KORESPONDENCJA

Bardziej prawdopodobny gest pobyt w tym czasie w Ameryce Północnej wybitnego siedemnastowiecznego uczonego i pisarza angielskiego polskiego pochodzenia Samuela Hartliba , jak na to wskazuje notatka o nim w bibliografii E. G. Coxa oraz fakt, że Hartlib parokrotnie informował Komeńskiego o postępie prac wycho­wawczych wśród osadników i Indian Nowej Anglii. Znane są również jego kontakty i korespondencja z Robertem Richem, jednym z przywódców purytanów w Nowej Anglii, oraz z gubernatorem Connecticut J. Winthropem.Brak jednak danych na temat takiej podróży w dostęp­nych biografiach angielskich Hartliba. Niemniej jednak . bezsprzeczne są jego zainteresowania i publikacje doty­czące Nowego Świata, co usprawiedliwia w pewnym stopniu fakt umieszczenia wzmianki o nim w niniejszym rozdziale, podobnie jak wzmianki o orientaliście Wojdem w rozdziale afrykańskim.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)