MASOWY PRZEJAW

Jed­nak, gdy następuje masowy pojaw jakiegoś jednego gatunku owada o wiele bardziej efektywnie działają pasożyty. W prawidłowo rozwiniętych ekosystemach występują zarówno ogólne, jak i specyficzne regulatory. Rolę gatunków wyspecjalizowanych i niewyspecjalizo- wanych w przyrodzie omawialiśmy .W przypadku pasożytów szczególnie aktualne staje się podstawowe prawo dotyczące zależności między długością trwania związku dwóch organizmów, a ostro­ścią zachodzących między nimi interakcji. Wiele najpo­ważniejszych epidemii u człowieka i związanych z nim roślin i zwierząt powodują organizmy niedawno wpro­wadzone, na które gospodarz nie zdążył się jeszcze uod­pornić. Oczywiście dla człowieka jest to nauczka, aby unikać niepotrzebnych introdukcji. I dlatego też wszyscy obywatele winni okazywać zrozumienie, gdy przy przekraczaniu granic państwowych zakazuje się im przewożenia materiałów biologicznych; stwarzają one przecież potencjalne niebezpieczeństwo rozprze­strzeniania nowych szkodników lub chorób.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)