MATEMATYCZNE SZCZEGÓŁY

Pomijając matematyczne szczegóły zastoso­wanej przez nas zmodyfikowanej metody, ogra­niczę się tu do stwierdzenia, że najważniejszym parametrem uzupełnionej tablicy stało się prawdopodobieństwo zachorowania (braliśmy pod uwagę tylko te zachorowania, które odpo­wiadają powyższym założeniom). Wartość wspomnianego prawdopodobieństwa obliczaliś­my ze wzoru identycznego z tym, według ktorego w klasycznych tablicach trwania życia demografowie obliczają prawdopodobieństwo zgonu (jedyna różnica polegała na tym, że zamiast umieralności uwzględnialiśmy zachoro­walność).Następnie — zgodnie z metodami, które zo­stały szczegółowo omówione przez I. G. Wie- nieckiego, G. K. Maksimowa, N. N. Tsfrandę oraz (w pewnej modyfikacji) S. Kłonowicza — skonstruowaliśmy układ pozostałych prawdo­podobieństw, na podstawie którego powstała możliwość wyznaczenia liczby chorych przeby­wających w poszczególnych przedziałach wieku.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)