MIERNIKI POZYTYWNE I NEGATYWNE

Nieraz nie można jej było pokonać, gdy sitarano się zinterpretować wyniki pomiarów antropometrycznych lub masowego testowania psychologicznego. Przeszkody te stawały się jeszcze poważniejsze, gdy nagroma­dzone doświadczenie próbowano wykorzystać w badaniach stanu zdrowia osób w starszym wieku, ponieważ — jak już wspominałem w poprzednim podrozdziale — obok badań w prze­kroju poziomym należałoby prowadzić syste­matyczne badania podłużne, w których wyniku udawałoby się prześledzić zmiany sprawności ycznej i psychicznej oraz parametrów antro­pometrycznych i fizjologicznych tych samych osob. Jestem mimo wszystko dobrej myśli: są­dzę, że są to trudności i przeszkody, które uda się przezwyciężyć, kiedy medycyna, antropolo­gia, biochemia, fizjologia i psychologia posuną się w swoim rozwoju jeszcze o jeden krok. Nie odważyłbym się jednak uznać, że krok ten już zrobiły.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)