MIESZANINA RÓŻNYCH STADIÓW

Taka mieszanina różnych stadiów sukcesyjnych wy­stępuje zwykle w najbardziej stabilnych i produk­tywnych zespołach naturalnych. Na takich obszarach, jak śródlądowe morza Japonii lub cieśnina Long Is- land młode biocenozy plonktonowe są źródłem pokarmu dla bardziej stabilnych biocenoz skalnych i dennych (bentosowych). Szeroko rozbudowana struktura bio­masy i różnorodność biocenoz bentosowych stwarzają dogodne siedliska i schronienia dla stadiów fenologicz- nych organizmów z pelagialu oraz zapewniają regene­rację składników odżywczych niezbędnych do konty­nuowania produkcji planktonu. Podobnie korzystna sytuacja istnieje w wielu środowiskach lądowych, gdzie produktywne pola uprawne równin przeplatają się z różnorodnymi lasami i sadami na wzgórzach.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)