MODEL NIEDOBORU

Przeprowadzo­no wówczas badania inteligencji wśród 1,7 min żołnierzy i oficerów amerykańskich. Porówna­nie rezultatów uzyskanych w różnych grupach wieku wykazało, że począwszy od 30 roku ży­cia poziom inteligencji testowej obniża się tym bardziej, im wyższy jest wiek badanej grupy. W toku późniejszych badań zjawisko to potwierdzało się zawsze wówczas, gdy dokony­wano ich w przekroju poprzecznym, tzn. gdy porównywano np. osoby, które miały w czasie badania 20—30 lat z osobami w tymże czasie 70—80-letnimi. „Model niedoboru” staje się natomiast wąt­pliwy, jeżeli przeprowadza się badania w prze­kroju pionowym, tzn. jeżeli obserwuje się roz­wój inteligencji testowej tej samej grupy w ciągu dziesiątków lat. Przede wszystkim wy­chodzi wówczas na jaw, że to, czy i w jakiej mierze poziom inteligencji testowej spada z wiekiem, pozostaje w zależności od początko­wych uzdolnień.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)