MOWA O RÓŻNORODNOŚCI

Mu­simy tu podkreślić, że chcemy mówić o różnorodności odnoszącej .się do całej biocenozy lub do grup funkcjo­nalnych (takich jak np. herbiwory), a nie do ograniczo­nych grup taksonomicznych. Jak mówiliśmy już w punkcie pierwszym można oczekiwać, że organizmy będą wymieniały się w miarę postępowania sukcesji bez względu na to, do jakiej grupy systematycznej należą. Ale nie musi to koniecznie pociągać za sobą wzrostu różnorodności poszczególnych grup systema­tycznych. I tak np. we wczesnych, pełnych ziół stadiach sukcesji lasu liczba gatunków owadów z rzędu Orthop- tera (koniki polne i inne szarańczaki) będzie większa niż w lesie klimaksowym, ponieważ większość gatunków tej grupy przystosowana jest do życia w środowisku tra­wiastym.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)