MÓWIĄC EKOLOGICZNIE

Mówiąc ekologicznie, pola uprawne są „młode” i istnieją tylko dzięki stałej pracy rolnika i jego maszyn; lasy nato­miast reprezentują starsze, bardziej zróżnicowane i sa­mowystarczalne biocenozy, mające niższe tempo pro­dukcji netto, ale nie potrzebujące stałej opieki czło­wieka. Obydwa te typy ekosystemów powinny wystę­pować we właściwych proporcjach ilościowych. Jeśli w celu uzyskania chwilowych zysków z produkcji drewna zostaną zniszczone lasy spowoduje to spadek wilgotności tych terenów oraz spłukanie gleby ze zbo­czy; produkcja na zboczach ginie, w dolinach obniża się. Lasy mają ogromne znaczenie nie tylko jako producent drewna, toteż nie można oceniać ich wartości tylko na podstawie plonów, jak w przypadku pszenicy lub ku­kurydzy.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)