MOŻLIWOŚĆ OSZACOWANIA

Taki sposób postępowania wyklu­cza możliwość oszacowania liczby osób „zdro­wych i chorych, osób chorujących na jedną lub jednocześnie na kilka chorób, osób o pełnej niepełnej sprawności fizycznej i psychicznej, przydatnych i nieprzydatnych do pracy, wyma­gających i nie wymagających opieki lekarskiej społecznej, chorujących rzadko lub często, krótko lub przewlekle itp.’’Przytłaczającą większość danych, którymi operuje statystyka lekarska, czerpie się ze zbio­ru informacji o zgłaszalności spontanicznej, tj.ze sprawozdań uwzględniających tylko te oso­by, które same zgłaszają się do zakładów otwar­tej (rzadziej — zamkniętej) opieki lekarskiej.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)