NA PRZEŁOMIE LAT

Wystarczy, jeżeli stwierdzimy, ze właśnie na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ostateczne zwycię­stwo odniosła w Polsce rewolucja demo­graficzna, odznaczająca się, jak wiadomo, nie tylko spadkiem umieralności (stadium pierw­sze, którego objawy wystąpiły w Polsce jeszcze przed pierwszą wojną światową, ale aż do za­kończenia drugiej nasilały się bardzo powoli), lecz również rozrodczości (stadium drugie, któ­rego rozwój został w Polsce wyraźnie zakłóco­ny i ponownie rozpoczął się dopiero po wygaś­nięciu powojennego wyżu kompensacyjnego).Rewolucja demograficzna, która nastąpiła w Polsce bezpośrednio po rewolucji społecznej, musiała spowodować przyspieszenie procesu starzenia się ludności. Jak już wspomniałem, op ymalizacja porządku wymierania sprzyjała systematycznemu zwiększaniu się liczby osób przekraczających próg starości.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)