NAJCZYNNIEJSZY UDZIAŁ

Są to roczniki, które bra­ły bodaj najczynniejszy udział w II wojnie światowej Nic więc dziwnego, że od dawna przewaga liczebna kobiet była w nich relatyw­nie większa niż w innych grupach roczników,’ przy czym pogłębianiu się dysproporcji płci sprzyjać będzie zwiększona nadumieralność mężczyzn, w tym przypadku na pewno spowo­dowana przez odroczony destrukcyjny wpływ minionej wojny.Przekroczenie przez tę grupę roczników pro­gu starości spowoduje także istotne podwyższe­nie średniego wieku omawianej subpopulacji albowiem jej mniejsza niż w latach poprzed- nich i następnych liczebność przyczyni się do zwiększenia udziału starszych grup (osób w wieku 70—74 i 75—79 lat oraz lat 80 i więcej). Warto zwrócić uwagę na fakt, że średni wiek omawianej grupy w okresie 1950—1975 zmie- niał się w stosunkowo wąskim zakresie war- tosci i wykazywał nieznaczną tendencję zniż­kową.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)