NAJWYRAŹNIEJSZE TENDENCJE

Dwie najwyraźniejsze tendencje w sukcesji to spadek produkcji netto i odpowiadający mu wzrost respiracji biocenozy. We wczesnych stadiach sukcesji pier­wotnej produkcja brutto może wzrastać, a w później­szych zmienia się niewiele lub wcale (). Prawi­dłowość tę można sformułować następująco: gatunki, biomasa i stosunek P/R zmieniają się jeszcze przez długi czas po osiągnięciu maksymalnej dla danego te­renu produkcji pierwotnej (brutto). Dowodem tego może być rozwój liści w sukcesji lasu liściastego. Stwierdzono wielokrotnie, że las ten osiąga maksy­malną produktywność, gdy wystawiona na naświetle­nie powierzchnia liści jest około 4—5 razy większa niż powierzchnia gruntu.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)