NIE DO PRZYJĘCIA

Nie do przyjęcia w badaniach stanu zdrowia zbiorowości osób w starszym wieku jest także współczynnik zaproponowany w swoim czasie przez B. Swaroopa. Proponując tę metodę,’ wspomniany autor, który — nawiasem mówiąc piastował w swoim czasie wysokie stano­wisko w administracji WHO i dysponował obszernym zasobem informacji pochodzących z licznych krajów zrzeszonych w tej organi­zacji, wychodził z założenia, że w określonym wieku zgon staje się „biologicznie uzasadniony”. Wykorzystał więc jako miarę stanu zdrowia ludności stosunek liczby zgonów „uzasadnio­nych” do ich liczby ogólnej.Cały szkopuł stanowiło to, że B. Swaroopa interesowały przede wszystkim kraje rozwija­jące się. Cezurę więc między zgonami „biolo­gicznie uzasadnionymi” a „nieuzasadnionymi” przeprowadził na granicy 50 roku życia. Tym­czasem w krajach rozwiniętych ponad połowa _ ludności dożywa nawet wieku 70 lat, a ostat­nio również w krajach rozwijających się liczba dożywających 60 i 70 lat zwiększa się w takim stopniu, że stosowanie współczynnika B. Swa­roopa staje się coraz bardziej problematyczne.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)