NIEZAPRZECZALNE WALORY

Doceniając niezaprzeczalne walory poznaw­cze tablic trwania życia i zawartych w nich funkcji biometrycznych, których zróżnicowanie w czasie i przestrzeni świadczy o postępach i dalszych perspektywach wielowiekowej walki o   najwyższe dobro, jakim jest życie ludzkie, nie wolno przymykać oczu na poważne manka­menty tych tablic jako instrumentu badań sta­nu zdrowia ludności. Nie chodzi mi w tej chwili tylko o to, że — obrazując postępy w walce o życie ludzkie — tablice te są jednak oparte na informacji o zgonach, a więc eo ipso ilustrują umieralność. Tę samą — dodałbym — umieral­ność, która — według H. E. Hansluwki — ,,nie może być dłużej traktowana jako miarodajny wskaźnik stanu zdrowia narodu”.Ważniejsze w omawianym kontekście jest to, że tablice trwania życia mają charakter dycho- tomiczny, albowiem uwzględniają tylko dwa stany krańcowe (życie i śmierć) i pomijają wszystkie stany pośrednie (np. choroba ostra lub przewlekła, ograniczenie sprawności, kalec­two, upośledzenie umysłowe).

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)