NIEZBĘDNY CZAS

Zmniejszenie się zdolności do dalszego rozszerzania wiedzy nie jest u ludzi w star­szym wieku aż tak poważne, aby w ogóle wy­kluczało możliwości uczenia się. Niekiedy uczenie się w wieku powyżej podanego poziomu wymaga większego nakładu sił, woli i czasu, niekiedy zaś wymaga zastosowania odpowied­nich metod szkolenia.Osoby w wieku 50—60 lat rozwiązują powstające problemy wolniej niż młodsze, co nie oznacza bynajmniej, że w ogóle nie potra­fią ich rozwiązać. Przedłużenie się czasu nie­zbędnego do właściwego rozwiązania problemu może być w starszym wieku wynikiem koniecz­ności dokonania wyboru ze znacznie obszer­niejszego zapasu wiadomości, ale równie dobrze może być następstwem konserwatyzmu myślo­wego i wynikającego stąd dążenia do posługi­wania się starymi, wypróbowanymi drogami rozwiązania”.W związku z zasadniczymi zmianami, jakie powoduje w charakterze i treści pracy postęp techniczny, a szczególnie przeżywana w ostat­nich czasach rewolucja naukowo-techniczna, wielce interesujące, ale wymagające wnikliwej weryfikacji i potwierdzenia empirycznego jest spostrzeżenie, że punkt szczytowy osiągnięć intelektualnych i społecznych w stosunku do punktu szczytowego możliwości fizycznych jest przesunięty o 10 lat i przypada na połowę pią­tej dekady życia (C. Buhler).

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)