O KROK DALEJ

Zdaję sobie sprawę, że nie zdołałem podaifc takiej metody oceny stanu zdrowia większych lub mniejszych zbiorowości ludzkich, która odpowiadałaby wszystkim wymogom współ­czesnej nauki. Jednakże łudzę się nadzieją, że w jej poszukiwaniach posunąłem się bodaj o   jeden kroczek dalej niż moi poprzednicy. Dążyłem do logicznego wykorzystania meto­dycznych osiągnięć demografii i statystyki le-l karskiej. Wychodziłem z założenia, że niezbęd-r ne jest scalenie dorobku obydwu nauk. Wyros­łe z jednego pnia, trzysta lat temu spłodzone przez wspólnego ojca — J. Graunta, nie wy­rzekły się wprawdzie pokrewieństwa, ale też nie zacieśniły, jak dotąd, łączących je więzi. Jeżeli zaproponowana metoda będzie sprzyjała ponownemu zbliżeniu demografii i statystyki lekarskiej, niezależnie od mankamentów, któ­rych jestem świadom, umożliwi ona w każdym razie ilościową ocenę tych wszystkich zmian, które składają się na stan zdrowia i świadczą o    pogłębiającej się dezadaptacji starzejącego się ustroju ludzkiego.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)