OBNIŻANIE SIĘ STOPY URODZEŃ

Obniżania się stopy urodzeń, na­tomiast stworzenie socjalistycznego systemu ochrony zdrowia zapowiadało możliwość obni­żania umieralności we wszystkich grupach wie­ku. Obydwa czynniki wpływały na strukturę wieku i powodowały jej zmiany, ale nasilenie ich wpływu i kierunek zmian nie mogły być je­dnakowe. Podczas gdy obniżanie się stopy uro­dzeń w każdym przypadku pełniłoby rolę czyn­nika sprzyjającego starzeniu się demografi­cznemu, spadek stopy zgonów mógł działać w tym samym kierunku tylko wówczas,-gdyby w większym stopniu obejmował starsze grupy wieku niż młodsze. Optymalizacja porządku wymierania sprzyjała wprawdzie zwiększaniu się liczby osób dożywających wieku starsze­go, ale wyraźniejsze obniżenie umieralności w młodszych grupach wieku niż w starszych działałoby w tych warunkach jako czynnik ha­mujący proces starzenia się demograficznego.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)