OBNIŻONA WYDAJNOŚĆ

Rów­nolegle obniża się wydajność pracy naukowej i działalności artystycznej. Analiza statystycz­na uzyskanych wyników wykazała, że punkt szczytowy osiągnięć naukowych mieści się w pierwszej połowie piątej dekady życia, ale między poszczególnymi dziedzinami występują pewne różnice. Rozrzut średnich wartości punktów szczytowych jest jednak bardzo nie­wielki (10 lat), przy czym najwcześniej osiągają szczyt matematycy (37 lat), natomiast najpóź­niej — antropologowie (47 lat).Tłumacząc wykrytą prawidłowość, H. C. Lehmann wymienia główne czynniki, które jego zdaniem — warunkują zmniejszenie^ wy­dajności i pogorszenie wyników działalności w wieku powyżej 30—35 lat. Do czynników tych zalicza on: spadek sprawności i wydolności fizycznej, obniżenie się zdolności sensorycz­nych i motorycznych, pogarszanie się zdrowia fizycznego i psychicznego, zmienność nastroju związaną z zakłóceniami w sferze emocji i motywacji, zaburzenia w przemianie materii i zaburzenia hormonalne, złe przystosowanie się społeczne i osobnicze, zanikanie zainteresowań naukowych i artystycznych.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)