OCENA STANU ZDROWIA

Warto przy tym zauważyć, że około jednej trzeciej ludności w wieku 65—74 lat (35,5% mężczyzn i 26,5% kobiet) oraz ponad połowa lud­ności w wieku lat 75 i więcej (67,5% mężczyzn i 36,3% kobiet) kwalifikuje się do grupy inwa­lidów. Inną metodę oceny stanu zdrowia społeczeń­stwa i jego zmian zachodzących z wiekiem od wielu lat stosuje się w Stanach Zjednoczonych. Federalny urząd ochrony zdrowia, oświaty i warunków bytu ludności używa socjomedycznych wskaźników zdrowia, których idea opiera się na założeniu, że sprawność społeczna (ak­tywność) jest uzależniona od stanu zdrowia. Ogólnokrajowe badanie stanu zdrowia ludności/ przeprowadza się rokrocznie na rotacyjnej pró­bie gospodarstw domowych, przy czym wskaź­nikiem obniżonego poziomu aktywności spo­łecznej, tzn. zarazem obniżonego poziomu zdrowia, jest całkowita łub częściowa utrata możliwości wykonywania tych czynności, które są charakterystyczne dla robotnika, studenta, urzędnika, ucznia itp.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)