ODWROTNA TENDENCJA

Po 1970 r. tendencja ta uległa jednak odwróceniu; w 1985 r. średni wiek osiągnie po­ziom’ maksymalny, po czym znowu wystąpi nieznaczna tendencja zniżkowa. Nie ulega wąt­pliwości, że w tym kierunku działają  zmiany struktury omawianej grupy według płci. W latach, w których zwiększa się jej feminizacja, zwiększa się także średni wiek, co jest spowo­dowane przez niekorzystne dla mężczyzn róż­nice w umieralności oraz pozostaje w związku z nieco mniejszym ich średnim wiekiem w po­równaniu z kobietami.Liczebność podgrupy osób w wieku lat 80 więcej zwiększyła się w okresie 1950—1975 niemal o 130%, a w okresie perspektywicznym zwiększy się o dalsze 70%. Nierównomierny wzrost liczebności całej grupy osób w starszym wieku spowoduje jednak różnokierunkowe zmiany wartości współczynnika sędziwej sta­rości: podczas gdy w okresie 1950—1975 uległ on pewnemu zmniejszeniu, w okresie perspek­tywicznym wystąpi tendencja odwrotna i w 2000 r. wartość ta osiągnie poziom nieco wyż­szy niż w 1950 r.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)