ODZWIERCIEDLENIE WSPÓŁCZYNNIKÓW

Współczynniki te mają niezaprzeczalną zaletę, albowiem odzwierciedla,  w sposób pośredni i poniekąd odroczony wpływ całokształtu wa­runków, w których toczyło się życie osób wchodzących w skład badanej populacji Ponie­waż każdy przypadek zgonu (poza zgonami spowodowanymi przez wypadki, zatrucia i ura­zy) można uznać za odroczony w czasie osta­teczny wynik zmagania się organizmu człowie­ka z dręczącymi go chorobami, natomiast umieralność w populacji — za takiż wynik oddziaływania czynników chorobotwórczych na zdrowie całej zbiorowości, wyższe wartości współczynnika świadczyłyby o gorszych wa­runkach zdrowotnych, natomiast niższe — o lepszych.Rozumowanie to — nie pozbawione słusznoś­ci jeszcze kilkadziesiąt lat temu — w zmienio­nych warunkach społeczno-gospodarczych i de­mograficznych mogłoby doprowadzić do absur­dalnych wniosków.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)