OGÓLNA WYDOLNOŚĆ

Umiejętności techniczne, pozwalające na sprawną realizację ruchów oraz całych ich cykli, niezbędnych do wykonywania konkretnych czynności (wykształ­cone obrazy koordynacji nerwowo-mięśniowych, tzw. nawyki ruchowe). W powyższym znacze­niu można mówić o ogólnej i specjalnej wy­dolności fizycznej […].Pod nazwą ogólnej wydolności fizycznej ro­zumiana jest zdolność do wykonywania długo­trwałej lub ciężkiej pracy fizycznej bez głęb­szych zmian w środowisku wewnętrznym ustroju, warunkujących szybkie narastanie zmęczenia. Pojęcie wydolności fizycznej obej­muje ponadto tolerancję zmian w środowisku wewnętrznym, jeżeli dochodzi do nich podczas wysiłku o dużej intensywności, oraz zdolności do szybkiej likwidacji po jego zakończeniu ewentualnych zaburzeń homeostatycznych”. 

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)