OPARCIE DANYCH

Dane te opar­te są na 20—30 powtórzeniach eksperymentu dla każ­dego typu warunków. Uprzednio stwierdzono, że każdy z gatunków hodowany osobno może rozwijać się w każ­dym z sześciu klimatów; jak już mówiliśmy, gatunki te nie mogą koegzystować w ograniczonym środowisku i jeśli obydwa znajdą się w tej samej hodowli, to któ­ryś z nich uzyskuje przewagę. Jak widać z tabeli 4 T. castaneum uzyskuje przewagę we wszystkich pow­tórzeniach z klimatem gorącym i wilgotnym, podczas gdy T. confusum przeważa w warunkach chłodnych i suchych. W warunkach pośrednich zwycięża jeden lub drugi gatunek, przy czym procent zwycięstw i klęsk układa się zgodnie z gradientem między wa­runkami ekstremalnymi. Na pograniczu warunków prawdopodobieństwo uzyskania przewagi dla każdego gatunku wynosi 50%.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)