PASOŻYTNICTWO

Dużo z tego, co powiedzieliśmy o drapieżnictwie do­tyczy również pasożytnictwa. Populacja pasożytów, czy to będą bakterie, pierwotniaki, grzyby, robaki czy pchły, może działać na populację gospodarza ostro li­mituj ąco, bądź reguluj ąco lub też nie mieć dla niej większego znaczenia; bardzo podobne zależności doty­czą stosunków między drapieżcą a ofiarą. Pasożyty i drapieżce tworzą bardziej lub mniej ciągły gradient wielkości, rozpoczynający się od drobnych bakterii i wirusów żyjących wewnątrz tkanek gospodarza, a kończący się np. na wielkich tygrysach żyjących w eko­systemach. Pojęcie „pasożyty” zawyczaj używane jest w stosunku do organizmów małych, żyjących we­wnątrz lub na powierzchni ciała gospodarza, które jest dla nich jednocześnie źródłem energii i habitatem.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)