POJEDYNCZE OSOBNIKI

Pojedyncze osobniki rodzą się, umierają, rosną, sta­rzeją się, nie mają natomiast takich cech, jak rozrod­czość, śmiertelność, zagęszczenie itd., gdyż są to wła­ściwości grup osobników. Jeśli chcemy dobrze zrozu­mieć ekologię gatunku, musimy badać i mierzyć za­równo właściwości grupowe populacji, jak i cechy cha­rakterystyczne wchodzących w jej skład osobników.Stopień zagęszczenia i sposób rozmieszczenia osob­ników w określonej przestrzeni (skupiskowy, równo­mierny lub przypadkowy), to cechy mające szczególnie duży wpływ na charakter współzależności osobników tego samego lub różnych gatunków. Rola, jaką odgrywa typ wzrostu populacji w regulacji biologicznej, nie jest tak bardzo oczywista. Są populacje mające zdolność do samoregulacji, tj. do zmniejszania tempa przyro­stu w miarę wzrostu zagęszczenia.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)