PORÓWNANIE OSÓB

Porównywano w nich bowiem osoby, które żyły, uczyły się i pra­cowały zawodowo w różnych epokach, a przede wszystkim osoby o różnym stanie zdrowia. Nie jest więc bynajmniej wykluczone, że różnice w poziomie inteligencji stwierdzane w badaniach dopiero obecnie rozpoczynanych i zaplanowa­nych na kilkadziesiąt lat (zostaną zakończone już w następnym tysiącleciu!) będą zupełnie inne.Osobny (i bodajże najtrudniejszy) problem stanowią zmiany zdolności do pracy twórczej. Wykorzystując wyniki wielu autorów, obszer­nie omówiłem go w jednej z poprzednich prac co uprawnia mnie obecnie do przytoczenia tyl­ko najogólniejszych wniosków. Otóż wyniki tych badań, oparte zarówno na studiowaniu życiorysów najwybitniejszych uczonych oraz pisarzy i artystów, jak i na wieloletnich obser­wacjach, niezbicie świadczą, że zdolności do pracy kreatywnej — podobnie jak zdolność do zwykłej pracy umysłowej i pracy fizycznej nieubłaganie obniżają się wraz z wiekiem.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)