POSŁUŻENIE SIĘ PASOŻYTAMI

Człowiek często posługuje się pasożytami w celu regulacji i ogra­niczania liczebności szkodników. Znane jest wiele przy­padków, kiedy zawleczone z innych części świata owa­dy poddaje się kontroli przy pomocy przesiedlonych, rodzimych pasożytów, które regulowały ich liczebność w pierwotnym habitacie; w innych przypadkach sku­tecznym środkiem kontroli były sztucznie rozmnożone pasożyty. Praktycznie biologiczna kontrola tego typu jest realna, gdy mamy do dyspozycji pasożyta specy­ficznego dla gatunku, który chcielibyśmy kontrolować. Takie pasożyty działają w sposób ciągły i mogą szybko przystosowywać się do wzrostów lub spadków liczeb­ności populacji gospodarza. Natomiast introdukcja dra­pieżcy niewyspecjalizowanego rzadko pomaga w regu­lowaniu liczebności szkodników, a czasem nawet może stać się szkodliwa, jeśli drapieżca skieruje swoje ataki przeciwko innym gatunkom.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)