POZYTYWNE INTERAKCJE

Dotychczas omawiane przez nas interakcje między organizmami lub populacjami można by nazwać inter­akcjami negatywnymi; były to bowiem interakcje ha­mujące rozwój jednego lub obu partnerów. Równie ważne są w ekosystemie interakcje pozytywne. Szeroko przyjęta teoria Darwina o przeżywaniu organizmów najlepiej przystosowanych zwróciła szczególną uwagę na konkurencję jako środek doboru naturalnego. Jed­nak sam Darwin podkreślał, że w procesie doboru na­turalnego duże znaczenie ma także współdziałanie mię­dzy organizmami. Można chyba wysunąć sugestię, że jeśli ekosystem dąży do osiągnięcia stanu równowagi, to, podobnie jak w równaniu matematycznym, zależ­ności pozytywne i negatywne między populacjami dą­żą do zrównoważenia się.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)