POZYTYWNE ZMIANY STRUKTURY

Zmuszony jestem nadmienić, że w związku z tymi wielce pozytywnymi zmianami struktu­ry umieralności według wieku z góry była skazana na niepowodzenie moja próba ratowa­nia wskaźnika Swaroopa przez podniesienie owej umownej granicy do poziomu 60 roku życia. Dalsze zaś podnoszenie tej granicy (np. do 70—75 roku życia) chyba nie miałoby więk­szego sensu, albowiem zbyt bliski stawałby się poziom tzw. wieku normalnego (około 80 lat), w którym występuje starcze maksimum zgo­nów. Definicja zaproponowanego wskaźnika wskazuje, że im większa jest jego wartość, tym niżej w badanej zbiorowości kształtuje się po­ziom umieralności przedwczesnej, co bez­sprzecznie należy oceniać jako zjawisko ze wszech miar pozytywne. Nie wchodząc w zbęd­ne szczegóły statystyczne, ograniczę się tu do stwierdzenia, że podczas gdy w Szwecji wskaź­nik przedwczesnej umieralności dorosłych męż­czyzn według ostatnich dostępnych danych wy­nosi 3,542, a kobiet 7,247, w Polsce ukształto­wał się on na poziomie (odpowiednio) 2,242 i 5,492, natomiast w Indiach (odpowiednio) 0,492 i 2,455.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)